Kontrole PIP i ZUS są zmorą każdego przedsiębiorcy. Dzięki wykorzystaniu naszego dwudziestoletniego doświadczenia w sprawach personalnych będziesz miał pewność, że prowadzisz je zgodnie z przepisami. Dlatego też skupisz się na prowadzeniu firmy i nie będziesz musiał już martwić się o wyniki tych kontroli oraz tracić czasu na realizację wniosków pokontrolnych.


Oferujemy pełną obsługę kadr, w tym:

       1. DOKUMENTACJA I EWIDENCJA PRACOWNIKÓW                                                                                                                                                                        
 • prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • rozliczenie i prowadzenie ewidencji czasu pracy,
 • pomoc w sporządzaniu harmonogramów czasu pracy,
 • czuwanie nad terminami badań lekarskich i szkoleń bhp,
 • tworzenie regulaminów pracy i wynagradzania w firmach, które są zobowiązane do ich tworzenia,
 • prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem cudzoziemców

   2. DOKUMENTACJA I EWIDENCJA PŁAC                                                                                                                                                                                             
 • sporządzanie list płac,
 • prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych,

       3. DOKUMENTACJA UMÓW CYWILNOPRAWNYCH                                                                                                                                                                         
 • ewidencja zleceniobiorców,
 • sporządzanie list płac prac zleconych,
 • deklaracje podatkowe
      4. PROWADZENIE DOKUMENTACJI ZUS I US                                                                                                                                                                                     
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji ZUS,
 • prowadzenie dokumentacji zasiłkowej,
 • przygotowywanie informacji rocznej dla pracowników,
 • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych